كتاب : ابواب الايمان    صفحه :

ابواب الايمان
در شرح احوال سادات انس و جان حضرت خاتم پيغمبران
و جانشينان ايشان عليهم صلوات الله الملك المنان
و بعض تعاليم آن بزرگواران
بقلم بنده ناچيز : زين‌العابدين ابراهيمي

 بسم الله الرحمن الرحيم
ستايش خداوندي را سزاست كه پرورنده جهانيان است و داراي رحمت بي‌پايان از كمال جود و سخا مردمان را آفريد و از حكمت و رأفت خود گمراهي را بر آنان نپسنديد پس رسولاني چند در ميانه ايشان برانگيخت كه از اراده او باخبر گردند و مردم را خبر كنند و چنين كردند تا نوبت به خاتم پيغمبران و آخري فرستادگان كه در حقيقت اول و اشرف خلق او بود رسيد صلوات الله و سلامه عليه و آن بزرگوار آنچه را كه
 مأمور بابلاغ آن بود از خرد و كلان و ظاهر و پنهان تا اكمال دين و ولايت اميرالمؤمنين (ع) همه را ابلاغ فرموده و نواميس خود را بآن وصي معظم و اولاد اطهارش سپرد كه پيشوايان هدايت بودند و ايشان نيز در هر زمان بقدر قابليت دوران و مصلحت و تقدير پروردگار عالميان آنچه را كه ميبايست بيان و ابلاغ فرمودند و به اهل سعادت تعليم و تفهيم نمودند تا حكمت خداوند براي دوازدهمي آن اوصياء و امامان اقتضاي غيبت نمود و امر دين مفوض به علماي اخيار و روات اخبار گرديد كه وساطت كنند و رعيت را منقطع و ممنوع از سادات خود نگذارند و ايشان براي خانه صاحب الامر همچون در بودند كه جز از طريق ايشان ورود و صدوري از آن حصن حصين متصور نبود و ممكن نمي‌نمود پس هركه هرچه دانست از ايشان گرفت و بروايت ايشان و ميانه ما و خدا واسطه و وسيله ايشانند و رسولان و پيغمبران و امامان تا برسد به اشرف و اقدم همه آفريدگان و پيغمبر آخر الزمان وسيله اعظم و واسطه اكرم حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلّم .
و چون شناختن آنها كه در اين سلسله مراتب واقع شده‌اند بقدر مقدور براي ما فرض و لازم بود و ظاهر و مقدمه معرفت و شناختن اطلاع بر ظواهر تاريخ و احوال آن بزرگواران است ان شاء الله تعالي در اين اوراق شمه‌اي از ترجمه احوال ايشان را بطور اختصار ميآوريم كه تا حدودي دانسته شود كه آن بزرگواران چه مي‌گفتند و چه ميكردند و چگونه ميزيستند و پس از آن ان شاء الله بعض از احكام و سنن شرعي و نصايح و مطالب مستفاد از آنها را براي استفاده دوستان ذكر خواهيم كرد .
و نام اين صفحات را كه ان شاء الله همه آن در بيان احوال و تعاليم سادات انس و جان و امناي رحمن است ابواب الايمان گذاشتم و اينك شروع ميكنيم به بيان ابواب .
 ** باب اول **
در شرح بعض حالات و وقايع زندگي حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله است و ذكر پاره‌اي از فرمايشات و تعاليم آن بزرگوار كه ان شاء الله در ضمن شرح احوال بيان ميشود و در اين باب مقدمه‌اي است و چند مطلب و خاتمه‌اي .
مقدمه - در ذكر بعض وقايع و اوضاع قبل از تولد آن حضرت است و بشارتهائي كه در مورد مبعوث شدن آن حضرت داده شد .
امروزه بسياري از علماي اسلام از شيعه و سني بر اثر تدبر در قرآن و اخبار دانسته‌اند كه وجود مبارك حضرت خاتم الانبياء صلوات الله عليه اول ما خلق الله است ينابيع المودة ص ١٢ و ١٨ و ٦٧٨ .
يعني خداوند آن حضرت را پيش از همه خلايق آفريده و تابعين آن علما هم مجملا اقرار باين عقيده نموده‌اند اما بسياري از آنها معني اين مطلب را نميدانند ، و بعضي تصور ميكنند نظر علما بر اين است كه اول خلق همين بدنهاي ظاهري و عرضي محمد و آل‌محمد صلوات الله عليهم است كه در تاريخ معيني متولد شده و در تاريخ معين ديگر از دنيا رفته‌اند و پدر و مادر معين و معروف داشته‌اند ، آنوقت همين خيال باطل خود را منكر شده‌اند ، اما حقيقت امر وراي اين سخنها است و معلوم است كه اين بدنهاي مباركه اول خلق نيستند و بسياري از خلق اعم از مؤمن يا كافر و خوب يا بد بر حسب زمان پيش از آنها بوده‌اند .