كتاب : مسائل تهران، در جواب آقاي سيد حسن مجرد    صفحه :


مسائل تهران
در جواب آقاي سيد حسن مجرد
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني مولاي شهيد
مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و شيعتهم الانجبين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين .
و بعد چنين گويد بنده مسكين عبدالرضا بن ابي‌القاسم بن زين‌العابدين كه چندي پيش مراسلهٔ رسيد از جناب آقاي سيد حسن مجرد مشتمل بر سؤالاتي چند كه بر ايشان از مطالب اخبار آل‌محمد عليهم السلام مشكل شده بود و از حسن ظني كه باين ناچيز داشته‌اند جواب آنها را از اين بيمقدار خواسته بودند ولي حقير بواسطه كثرت گرفتاريها و بعض مسافرتها توفيق جواب نيافتم و بعلاوه بسبب وقوف بر جهل و قصور و تقصير خود خود را اهل جواب از اين مسائل مشكله نمي‌ديدم ولي باين اميد كه در حديث فرموده‌اند احسن ظنك و لو بحجر يلق الله مطلوبك فيه يعني نيكو كن گمان خود را ولو به سنگي خداوند مطلوب تو را در آن مي‌اندازد ، مبادرت بعرض جواب مي‌نمايم باشد كه از بركت سؤال ايشان خداوند جواب صوابي القاء فرمايد و بهره‌اي نصيب خود اين ناچيز هم بشود و سائل و مسئول هر دو بايد از خداوند بخواهيم و عرض كنيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا و از باب مقدمه عرض ميكنم كه سؤال كردن آسان
 است ولي ملتفت معاني جواب شدن اگر سائل مقدمات لازمه را نداند مشكل است مثلا كسي كه مقدمات علم الكتريسيته را نداشته باشد براي او آسان است كه بپرسد مثلا كيفيت ارسال تصاوير يا اصوات بوسيله امواج الكتريسيته چطور است و شخص مسئول بفرض آنكه بداند و به آسانتر زباني كه برايش ميسر است جواب واضحي بدهد سائل معاني كلام او را درنمي‌يابد چون مقدمات لازمه را هنوز فرا نگرفته است حال اغلب سؤالات جناب سائل هم از همين قبيل است و مقدمات زياد لازم دارد كه ذكر آنها ميسر نيست و ذكر هر يك خود كتاب مفصلي خواهد شد ولي از آنجا كه گفته‌اند لايترك الميسور بالمعسور تا آنجا كه ميسر باشد جوابهائي عرض ميكنم و لا قوة الا بالله .
سؤال اول آيا اينكه شنيده‌ايم و خوانده‌ايم حتي در كتب مشايخ هم ملاحظه شده كه بدن امام بيش از سه روز در قبر نخواهد بود صحيح است ؟ چون وقتي عقيده‌مند باشيم كه بدن امام يا پيغمبر سه روز در قبر خواهد بود و بعد او را ميبرند به آسمانها يا جاهاي ديگر ممكن است براي علاقمندان توهم شود كه پس فايده زيارت قبر چيست جائيكه بدن امام نباشد چه اثري دارد و باز هم ممكن است ايرادهاي ديگر باين عقيده وارد شود اولا بفرمائيد بدن امام چطور ميشود و بچه نحو از قبر خارج خواهد شد و چطور بآسمان برده ميشود كه كسي خبردار نميشود و حال آنكه تمام اين امور عينا در عالم اجسام است و مانند دفن و كفن امام است كه همه مي‌بينند و ثانيا اگر قرار باشد كه بدن امام در قبر نماند پس فايده زيارت قبور ايشان كه مردم رنج سفر بر خود هموار مينمايند چيست اگر گفته شود آنقدر
 كه چند روزي بدن امام مثلا در آنجا بوده آن زمين تبرك شده عرض ميكنم زماني كه بنا باشد بدن بيروح امام بعلت ماندن دو سه روزي در خاك آن مكان آنقدر مقدس شود كه محل زيارت مردم و جن و ملك گردد پس مكانهائي كه امام در زمان حيوة در آنجاها بوده و نشسته و خفته و عبادت كرده و راه رفته تماما بايد محفوظ باشد و همينطور محل عنايت و زيارت مردم باشد و حال آنكه اينطور نيست .
جواب آنچه شنيده‌ايد و خوانده‌ايد صحيح است و در حديث است از حضرت ابي‌عبدالله عليه السلام فرمود كتاب المبين جلد ١ صفحه ٣٢١ .
ما من
نبي و لا وصي يبقي في الارض اكثر من ثلثة ايام حتي يرفع بروحه و عظمه و لحمه الي السماء و انما يؤتي مواضع آثارهم و يبلغونهم من بعيد السلام و يسمعونهم علي آثارهم من قريب يعني نيست پيغمبري و نه وصيي كه بماند در زمين بيش از سه روز تا آنكه بالا برده شود روح او و استخوان او و گوشتش بآسمان و اين است و جز اين نيست كه زيارت كرده ميشود جاهاي آثار آنها و ميرسانند بآنها سلام از دور و ميشنوانند بآنها بر آثار آنها از نزديك و در حديث ديگري كتاب المبين جلد ١ صفحه ٣٢١ .
است كه شنيده شد ميفرمود مكث نمي‌كند جثه پيغمبري و نه وصي پيغمبري در زمين بيش از چهل روز . و احاديث ديگري هم وارد شده است كه ظاهرا با اين احاديث منافات دارند مثل آنچه وارد شده است كه حضرت نوح عليه السلام عظام حضرت آدم عليه السلام را از مكه يا سرانديب بيرون آورد و با خود در كشتي برد و بعد در نجف اشرف در همين موضع پشت قبر مطهر حضرت امير عليه السلام دفن فرمود