كتاب : نخبة المسائل    صفحه :


نخبة المسائل
گردآورنده: محمد كاظم حيدري

 بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي
و بعد بعرض برادران مكرم ميرساند ، در پائيز سال 1358 نظر مبارك مولاي بزرگوار شهيد اعلي اللّه مقامه بر اين قرار گرفت كه جزوه مختصره اي در بعض عبادات و اعمال شرعيه از قبيل نماز آيات و تجهيز ميت به زباني ساده كه مورد استفاده همه اخوان باشد تهيه گردد ولي در آن ايام به انجام نرسيد تا اينكه چندي پيش يكي از اخوان از حضرت بندگان جناب آقاي زين‌العابدين‌خان درخواست نمود كه چند فقره از دعاهائي كه بيشتر مورد احتياج است در جزوه اي نوشته شود ايشان هم فهرستي از مطالب مورد نظر را بهمين ترتيب كه در اين جزوه آمده است به حقير مرحمت فرمودند كه با مراجعه به كتب مشايخ عظام اعلي اللّه مقامهم و استفاده از روايات معصومين سلام‌اللّه‌عليهم اجمعين آن مطالب را يادداشت نموده و بملاحظه ايشان برسانم و اين است آن مطالب :
 *دعاي عقيقه*
عقيقه گوسفندي است كه روز هفتم تولد مولود از جانب او ذبح ميكنند و اين عمل سنتي است كه بسيار مؤكد است ، حضرت صادق (ع ) فرمودند وقتيكه ميخواهي عقيقه كني بگو : بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ اَللّهُمَّ عَقي۪قَةٌ عَنْ فُلاٰنٍ لَحْمُهٰا بِلَحْمِه۪ وَ دَمُهٰا بِدَمِه۪ وَ عَظْمُهٰا بِعَظْمِه۪ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ وِقٰاءً لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه.
 *قرباني در اضحي (عيد قربان)*
از مناسك حج قرباني كردن است و آن از شعائر خداست و مستحب است كه آنرا بزرگ دارند پس بهتر است كه شتري باشد و گر نه گاوي و گر نه قوچ نر چاقي و گر نه ميشينه اي كه بيضه آنرا نرم كرده اند و گر نه بز نري و گر نه هرچه ميسر شد و تا زماني كه در مِنٰي تهيه قرباني ممكن است يك قرباني فقط از يك نفر كفايت ميكند اما اگر كمياب و گران بود يك قرباني از چند نفر هم كافي است و مستحب است كه حتي الامكان شخص خودش قرباني را ذبح كند يا اينكه در قربانگاه حاضر باشد اما در اوقاتي كه اجازه نميدهند كه هركس خودش قرباني نمايد و تكليف ميكنند كه به مؤسسات مخصوص قرباني وكالت دهند وكالت دادن بآنها اشكالي ندارد.
جايز است كه از طرف حضرت پيغمبر صلي اللّه عليه و آله قرباني نمايند.
حضرت امير (ع) ميفرمايد قرباني كن آنچه را كه وارد سال دوم شده باشد يا بزرگتر از آن و قرباني بخر كه گوشها و چشمهاي آن سالم باشد پس وقتي خواستي آنراذبح كني رو بقبله كن وبگو : وَجَّهْتُ وَجْه۪ي لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمٰوٰاتِ وَ الْاَرْضَ حَن۪يفاً مُسْلِماً وَ مٰا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكي۪نَ اِنَّ صَلٰوت۪ي وَ نُسُك۪ي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰات۪ي لِلّهِ رَبِّ الْعٰالَم۪ينَ لٰا شَر۪يكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمي۪نَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّ۪ي بِسْمِ اللّهِ الَّذ۪ي لٰا اِلٰهَ اِلاّ هُوَ وَ اللّهُ اَكْبَرُ وَ صَلَّي اللّهُ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ عَلٰي اَهْلِ بَيْتِه۪.آنگاه بخور و بخوران.
*ذكر تكبيرات در ايام عيد قربان *
كسي كه در روز عيد قربان در مِنيٰ باشد مستحب مؤكد است كه بعد از پانزده نماز كه اولي آنها نماز ظهر روز عيد است و آخري آنها نماز صبح روز چهارم است اين تكبيرات را بگويد : اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لٰا اِلٰهَ اِلَّااللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ وَ لِلّهِ الْحَمْدُ ، اَللُّه اَكْبَرُ عَلٰي مٰا هَدٰاٰنا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلٰي مٰا اَبْلٰا نٰا اَللّهُ اَكْبَرُ عَلٰي مٰا رَزَقَنٰا مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعٰامِ . و كسي كه در ساير بلاد است اين تكبيرات را بعد از ده نماز ميگويد كه اولي آنها نماز ظهر روز عيد و آخري آنها نماز صبح روز سوم است تعدادتكبيرات بعد از هر نماز اندازه معيني ندارد و هر قدر بخواهد تكرار ميكند و مستحب است كه هنگام تكبير دستها را قدري بالا بياورند.
*قرباني كردن در سايرشهرها*
قرباني كردن در روز عيد قربان در ساير بلاد غير از مِنيٰ نيز امر مستحبي است و سنت مؤكّده است كه انسان براي خودش قرباني كند حتي اينكه مستحب است كسي كه پول قرباني را ندارد قرض كند و قرباني نمايد، يك قرباني را ميتوان از جانب جماعتي ذبح كرد مثل اينكه پدر از جانب خود و خانواده اش و هر كس ديگر كه بخواهد ذبح ميكند و كسيكه قرباني ميكند قدري ازآ نرا خود ميخورد و باقي را به فقرائي كه سؤال نميكنندميدهد يا به همسايگان مسكين هديه ميكند و مستحب است كه در وقت ذبح دعاي مأثور را بخواند.