كتاب : فهرست كتب مشايخ عظام (اع) جلد 2 ، اسامي كتب و مولفات علماي شيخيه    صفحه :


جلد دوم فهرست كتب مشايخ عظام اعلي الله مقامهم
از تأليفات عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي كرماني اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي .
و بعد اين مجلد دوم است از كتاب فهرست كه فقط تعداد كتب مشايخ عظام اعلي الله مقامهم در آن ذكر ميشود و در آن مقدمه‌ايست و پنج باب ، و مجلد اول در مختصري در شرح احوال و اخلاق آن بزرگواران بود و براي اينكه حجم كتاب زياد نشود ذكر كتب را در آنجا ننموديم .
مقدمه
در ذكر مآخذي است كه اين فهرست را از آنها اقتباس كرده‌ايم و ترتيب ثبت نام كتب و رسائل .
اما مآخذ اين فهرست :
يكي فهرست مختصري است به خط سيد امجد مرحوم حاج سيد كاظم رشتي اعلي الله مقامه كه فهرستي از كتب شيخ مرحوم اعلي الله مقامه و كتب خودشان مرقوم فرموده‌اند و شرح مختصري هم راجع به مطالب كتابها در ذيل اسم هر كتاب مرقوم داشته‌اند و ما اسم بعض كتب را فقط در اين فهرست ديديم و اصل آن كتب فعلا در دست ما نيست و همانقدر كه از مندرجات آن كتب در فهرست سيد ذكر شده ما هم در اين فهرست ذكر ميكنيم و در ذيل آن اشاره ميكنيم كه از ( فهرست سيد ) اقتباس شده است .
و ديگري فهرست مفصلي است كه مرحوم مبرور حاج سيد عبدالمجيد آقا فائقي طاب ثراه در سال هزار و سيصد و چهل و پنج قمري شروع به تأليف آن نموده و تقريبا تمام كتب مشايخ عظام را اعلي الله مقامهم كه تا آن زمان در
 دسترس بوده به تفصيل عين مطالب سؤالات سائلين و فرمايشات ايشان را در مقدمه كتب ضبط نموده و عده ابيات كليه كتب را تعيين كرده است جز اينكه كتب را بدون ترتيب معيني هر چه كه به دست آورده ضبط نموده و عمر شريفش وفا بتنظيم و ترتيب ذكر كتب نكرده جزاه الله عن المسلمين خيرا و الحق مجموعه بسيار نفيسي است كه در نوع خود بي‌نظير است و نسخه منحصر بفرد آن كه بخط آن مرحوم است در نزد ماست و صفحات آن متجاوز از هزار و پانصد صفحه است و ما در اين فهرست خلاصه سؤالات يا مطالب كتب و همچنين عدد ابيات را از آن كتاب گرفته‌ايم .
و ديگري فهرست مختصري است كه در زمان مرحوم مبرور عم بزرگوار آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامه به امر ايشان تأليف شده و مشتمل بر ذكر كتب شيخ مرحوم و سيد مرحوم و مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان و قسمتي از كتب مرحوم آقاي حاج محمد خان كه تا آن زمان تصنيف شده بوده ميباشد ولي نام جمع‌آورنده آن معلوم نيست و چند نسخه از آن در دست است كه خالي از اغلاط و اشتباهاتي نيست و ما اگر چه متن آن را اساس اين فهرست قرار داده‌ايم ولي هر جا كه اختصار بيش از حد بوده تفصيل داديم و هر جا كه شرح زيادي بوده مختصر كرديم و همه را با فهرست مرحوم فائقي تطبيق كرديم و بعد از اين هر جا كه از آن اسم ببريم به نام ( فهرست كوچك ) اسم خواهيم برد .
و ديگري رساله شرح احوال شيخ مرحوم اعلي الله مقامه است كه مرحوم مبرور عم اكرم آقاي محمدطاهر خان طاب ثراه تأليف نموده‌اند و در آن فهرستي از اسم كتب شيخ ذكر كرده‌اند و ظاهرا مأخذ آن همان فهرست مرحوم سيد اعلي الله
 مقامه بوده جز اينكه از فهرست سيد كه فعلا در دست است اوراقي سقط شده و ما آنچه در آن نبود از آن رساله اقتباس كرديم .
و مأخذ ديگر عين كتب آن بزرگواران است كه در دست داريم هر جا كه لزوم پيدا ميكرد به عين نسخ اصل يا نسخه‌هاي آنها كه در دست است مراجعه كرديم مخصوصا كتب مولاي بزرگوار والد عاليمقدارم اعلي الله مقامه كه اغلب در آن فهرستها مذكور نيست .
و پوشيده نماند كه تعداد كتب مشايخ بزرگوار بيش از اين است كه در اين فهرستها موجود است و مرحوم آقاي اول در بعض رسائل خود مرقوم فرموده‌اند كه متجاوز از هشتصد جلد از كتب مشايخ در اطراف منتشر است و حال آنكه آنچه امروز از كتب شيخ و سيد و ايشان در دست ماست خيلي كمتر از اين است .
و اما ترتيب اين فهرست اين است كه آن را بر پنج باب تقسيم نموديم در هر يك كتب يكي از مشايخ اعلي الله مقامهم را ذكر كرده‌ايم و هر باب را به فصولي تقسيم كرديم و در هر فصلي كتبي كه در يك موضوع معيني نوشته شده ثبت كرديم و فصل آخر هر باب را اختصاص به ذكر كتبي داديم كه شامل موضوعات مختلفه بوده و در هر فصلي نام كتب را به ترتيب حروف الفبا ذكر كرديم و اگر كتاب اسمي نداشته به ترتيب حروف اول اسم سائلين آن را ذكر كرديم و هر كتابي كه نه اسمي داشته و نه اسم سائل آن معلوم بوده در آخر فصل ذكر كرديم و اگر كتابي اسم معيني داشته و سائل آن هم معلوم بوده اسم كتاب و شرح آن را در محل خود ذكر كرده و در محل اسم سائل حواله بمحل اسم كتاب كرده‌ايم ، مثلا كتاب قدريه كه سائل آن شيخ عبدالله بوده