كتاب : نظري بقرن بيستم ، در اصول اعتقادات و نظر مؤلف نسبت به قرن بيستم    صفحه :


نظري بقرن بيستم
در جواب آقاي جمال صفري
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مولاي شهيد مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي .
و بعد چنين گويد بنده مسكين عبدالرضا بن ابي‌القاسم بن زين‌العابدين كه مراسله‌اي بدستم رسيد از يكي از ايرانيان مقيم آلمان بنام آقاي جمال صفري كه در آن سؤالاتي درباره سلسله جليله شيخيه نموده بودند و در ابتدا ميخواستم جواب مختصري عرض كنم ولي چون ديدم جواب آن سؤالات بكار بسياري از امثال ايشان كه در صدد تحقيق و تفحص از امر دينند ميخورد جواب را قدري مفصلتر مينويسم و اميدوارم كه مورد استفاده ايشان و امثال ايشان قرار گيرد و عين نامه ايشان
 را متن و جواب خود را مثل شرحي بر آن قرار ميدهم و لا حول و لا قوة الا بالله .
مرقوم داشته‌اند ميخواهم دين باضافه مذهب كه جزء دين است براي خود انتخاب كنم .
عرض ميكنم بسيار كار خوبي ميخواهيد بكنيد و در صدد كاري هستيد كه در دنيا و آخرت باعث رستگاري شما ميشود . اما دين خدا در اين اعصار اسلام است و اديان سابقه مثل دين يهود و نصاري در زمان خود همه بر حق بوده‌اند و پيغمبران آنها همه از جانب خداوند بوده‌اند و آخري پيغمبران پيغمبر ما حضرت محمد بن عبدالله است صلي الله عليه و آله كه دين او آخري دينها و كتاب او آخري كتابها است و حلال او تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام ، ولي امت آن بزرگوار همانطور كه خود ايشان از پيش خبر داده‌اند هفتاد و سه فرقه شده‌اند و هفتاد و دو فرقه آنها گمراهند و فرقه حقه آنها فرقه حقه اثناعشريه‌اند كه اهل نجاتند و معتقدند بعد از آن حضرت جانشين بر حق
 ايشان حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام هستند و بعد از ايشان يازده فرزند ايشان امام و پيشواي مسلمينند و آخري آنها حضرت صاحب‌الامر عجل الله فرجه زنده و غايبند و روزي كه خداوند مصلحت بداند ظهور خواهند فرمود و زمين را پر از عدل و داد ميفرمايند و شما اگر ميخواهيد ديني انتخاب كنيد دين خداوند اسلام است و مذهب حق مذهب شيعه اثناعشري است .
مرقوم داشته‌اند در دنياي امروز چيزي را بدون دليل نميشود كوركورانه قبول كرد .
عرض ميكنم در همه اعصار همين طور بوده و هيچوقت نمي‌بايسته چيزي را بي‌دليل قبول كرد و خداوند دليل را علامت راستگوئي شمرده و در كتاب خود فرموده قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين يعني بگو بياوريد دليلتان را اگر راستگويان هستيد ، و خداوند قبل از آنكه انسان ديني را انتخاب كند باو عقلي داده كه كليات را با آن ميتواند ادراك كند و همان را حجت باطن قرار