كتاب : ترجمه رساله (التقليد) ، در مسأله تقليد    صفحه :


ترجمه رساله التقليد
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مولاي شهيد مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي اعلي الله مقامه
ترجمه زين‌العابدين ابراهيمي

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطيبين الطاهرين و علي شيعتهم الانجبين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين .
و بعد چنين گويد بنده مسكين مستكين عبدالرضا بن ابي‌القاسم ابن زين‌العابدين اعلي الله مقامهما كه برادر اكرم آقاي حاج حسن حمادي سلمه الله تعالي از بغداد سؤالي در مورد مسأله وجوب تقليد براي شيعه نموده‌اند با آنكه اين مسأله مفروغ عنها است و شيعه بلكه همه مسلمين بر وجوب آن اجماع دارند و كتب مشايخ ما اعلي الله مقامهم از ادله اين مسأله پر است و شايد جناب سائل سلمه الله تعالي چون ممارستي در كتب علمي نداشته‌اند خواسته‌اند اين بنده بيان آساني بنمايم كه حفظ آن برايشان آسان باشد و بناي ما هم در اين جواب مهما امكن بر همين است و اگر بيشتر از اين خواسته باشند رجوع به كتب مشايخ عظام ما اعلي الله لهم المقام بفرمايند .
فرموده‌اند از جنابعالي خواهشمندم كه بيان فرمائيد آيا تقليد بر همه افراد شيعه واجب است ؟ و سبب وجوب آن چيست ؟ و از كه بايد تقليد كرد ؟ و علامات آن شخص چيست .
عرض ميكنم و الله المأمول كه در جواب فقرات سؤال بايد چند فصل عنوان كنيم .
فصل بدان كه تقليد بر همه شيعه واجب است بجهت آنكه خداوند جن و انس را براي عبادت آفريده چنانكه فرموده است و ماخلقت الجن و
 الانس الا ليعبدون يعني نيافريدم جن و انس را مگر براي آنكه عبادت كنند . و چون خلق نميدانستند چگونه عبادت او را بنمايند خداوند در ميانه آنها رسولاني برانگيخت كه بشارت‌دهنده و ترساننده بودند و بامر خدا مردم را امر نمودند كه همه اوامر ايشان را اطاعت كنند و از هر چه كه ايشان نهي مينمايند پرهيز نمايند و آن پيغمبران پي در پي آمدند و هر يك ديگري را تصديق مينمودند تا آنكه امر به پيغمبر ما صلي الله عليه و آله رسيد و خداوند آن حضرت را آخري پيغمبران و شريعت آن بزرگوار را خاتم شريعتها قرار داد و بر آن حضرت كتابي نازل فرمود كه همه احكام او تا روز قيامت در آن كتاب بود و پيغمبر صلي الله عليه و آله برخاسته و خلق را به توحيد خدا و اقرار برسالت خود دعوت نمود و براي آنها بيان فرمود كه خداوند طاعت خود را در طاعت او قرار داده و قبول اوامر و نواهي او را بر ايشان واجب فرموده چنانكه فرموده است اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم يعني اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيغمبر و صاحبان امر از خودتان را و ميفرمايد ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا . يعني آنچه را كه پيغمبر بشما عطا فرمود بگيريد و هر چه شما را از آن نهي فرمود قبول نهي كنيد و ميفرمايد فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم . يعني پس بترسند آنها كه مخالفت امر او را ميكنند كه فتنه‌اي بايشان برسد يا برسد بآنها عذابي دردناك و فرموده است و لقد كان لكم في رسول الله اسوة
 حسنة يعني بتحقيق كه براي شما در رسول خدا اسوه نيكويي قرار داده شده . پس باين آيات و غير اينها خداوند تبعيت از آن حضرت و تقليد و تأسي باو را بر مردم واجب نمود و آن حضرت صلي الله عليه و آله هم احكام خدا را بقدري كه در وسع مردم بود براي آنها بيان فرمود و چون حلال و حرام بيشتر از آن بود كه پيغمبر صلي الله عليه و آله در زمان كمي براي آنها برشمرد و خداوند هم رحلت او را مقدر فرمود باو امر نمود كه خليفه‌اي پس از خود در ميان آنها نصب فرمايد و احكام دين خدا را باو بسپرد كه مردم شرايع دينشان را از او بياموزند و آن حضرت هم اميرالمؤمنين عليه السلام را بخلافت منصوب نمود و در روز غدير او را بمردم معرفي فرمود و مردم را به فرمانبرداري و مودت او و اطاعت ائمه از اولاد او و مودت ايشان امر نمود و فرمود من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه . يعني هر كس من مولاي او هستم پس اين علي مولاي او است خدايا دوست بدار هر كه او را دوست بدارد و دشمن بدار هر كه را با او دشمني كند و همچنين فرمود ايها الناس علي ابن ابي‌طالب فيكم بمنزلتي فقلدوه دينكم و اطيعوه في جميع اموركم فان عنده جميع ما علمني الله عز و جل من علمه و حكمه فاسألوه فتعلموا منه و من اوصيائه بعدي . يعني اي مردم علي بن ابي‌طالب در ميانه شما بمنزله من است پس دينتان را باو بسپاريد و از او در همه امورتان اطاعت كنيد كه هراينه در نزد اوست همه